Aulagromyza tremulae Diptera - Agromyzidae

Aulagromyza tremulaeLeaf mine on Aspen, Populus tremula.
Aulagromyza tremulae

Aulagromyza tremulae
Aulagromyza tremulae
Studland, Dorset. October 2013

All images used are copyright. Please contact me if you find errors.