Aulagromyza heringii Diptera - Agromyzidae

Aulagromyza heringiiLeaf mines on Ash, Fraxinus excelsior.
Aulagromyza heringii

Aulagromyza heringii

Aulagromyza heringii
Aulagromyza heringii
Upton Country Park, Dorset. October 2017

All images used are copyright. Please contact me if you find errors.